دوره آموزشی مبتدی تا مربیگری هیرکات

٧٠ درصد تخفيف و یک آموزش رايگان

قابل توجه هنرجويان عزيز ثبت نام های آنلاين امروز دوره های مربيگری شامل ٧٠ درصد تخفيف شهريه و آموزش يك دوره رايگان به انتخاب هنرجو خواهد بود.

آشنايی با دوره آموزشی مبتدی تا مربیگری هیرکات

 • دو قیچی زدن
 • کوپ تلفیقی
 • کوپ به روش تند زنی
 • تکنیک تقسیم بندی مو و تکنیک قیچی زدن و تکنیک استفاده از شانه
 • انواع کوتاهی چ زاویه و بدون زاویه
 • انواع پیتاژ
 • ۲ قیچی
 • کوپ تلفیقی
 • کوپ زورنالی
 • کار با تیغ
 • کار با موزر
 • تند زنی
 • تمام‌ زوایا ۰ و ۴۵ و ۹۰ و ۱۳۵ و ۱۸۰
 • مدلهای پایه(انواع لیر_ کرنلیمصری فانتزیانواع بابانواع مدل گردالمانی و قارچعروسکیانواع چتری_ انواع مردانه
  وپسرانه)
 • آناتومی سر و زاویه ها و استایل درست ایستادن و مسلط شدن همزمان شانه و قیچی به طور استاندارد جهانی
 • کوتاهی مدلهای ژورنالی و فشنی
 • آموزش انواع کوپهای کوتاه پسرانه و مردانه با موزر و طرز سایه اندازی و خط و طراحی
 • آموزش چیپینگ و تینینگ
 • کوتاهی با تیغ
 • آموزش براشینگ موهای کوتاه و بلند و خورد به طور حرفه ای
 • انواع هیرکات
 • ژورنال خوانی
 • کار با تیغ و انواع پیتاژ و دستگاه موزر
 • کوپهای ژورنالی و فانتزی

ارائه مدرك فنی حرفه ای و سه مدرك بين المللی مربيگری پايان دوره

فرم ثبت نام آنلاین

 • Date Format: YYYY slash MM slash DD